Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2028239756 poskytovanie verejných služieb Odb.: Číčov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmena zmluvy Odb.: Číčov
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0 €
464/2022/OKaŠ dotácia na podporu kultúry Odb.: Číčov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 320 €
627/2022/OKaŠ poskytnutie dotácie na podporu športu Odb.: Číčov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 320 €
č. 7 nakladanie s odpadom Odb.: Číčov
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
29/06/2022 dodávka plynu Odb.: Číčov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k ZoD č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
122211336 Zmluva o pripojení odb. elektr. zariadenia Odb.: ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
1 365.12 €
Dod.č.1 k Zm.o dielo č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
22/06/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Číčov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
21/06/2022 úprava ceny Odb.: Číčov
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
87.60 €
1010478800 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Číčov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
20/06/2022 Zmluva o vystúpení Odb.: Číčov
Dod.: Dávid Vass
300 €
26/05/2022 audit individ. účtovnej závierky k 31.12.2021 Odb.: Číčov
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
720 €
23/05/2022 dodávka elektriny Odb.: Číčov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
S221000650 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Číčov
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
06/05/2022 zabezpečenie usporiadateľskej služby Odb.: Číčov
Dod.: S.I.F.security s.r.o.
504 €
322 0265 poskytnutie dotácie Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Číčov
3 000 €
MC04042022-001 Zmluva o vytvorení webstránky Odb.: Číčov
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
115 €
Generované portálom Uradne.sk