Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2022 darovanie tabletu Odb.: Číčov
Dod.: SR - ŠÚ SR
0 €
25/10/2022 Dodatok č.1 ku KZ Odb.: Július Beke
Dod.: Číčov
0 €
26092022 pripojenie k IS DCOM Odb.: Číčov
Dod.: DEUS
0 €
23/09/2022 zhotovenie diela "Oprava miestnych komunikácií v obci Číčov" Odb.: Číčov
Dod.: StaviKom s.r.o.
85 374.59 €
16/09/2022 pripojenie Koncového konzumenta Odb.: Číčov
Dod.: webex.digital, s.r.o.
0 €
19092022 odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Edita Fábiková
Dod.: Číčov
805 €
16-09-2022 odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Gyöngyi Csehová
Dod.: Číčov
540 €
16092022 odplatný prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam Odb.: Jozef Dudás
Dod.: Číčov
5 085 €
12092022 odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Július Beke
Dod.: Číčov
250 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluve o ich darovaní zo dňa 01.01.2021 umiestnenie opustených a túlavých psov do karantény Odb.: Číčov
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
0 €
2028239756 poskytovanie verejných služieb Odb.: Číčov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmena zmluvy Odb.: Číčov
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0 €
464/2022/OKaŠ dotácia na podporu kultúry Odb.: Číčov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 320 €
627/2022/OKaŠ poskytnutie dotácie na podporu športu Odb.: Číčov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
3 320 €
č. 7 nakladanie s odpadom Odb.: Číčov
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
29/06/2022 dodávka plynu Odb.: Číčov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k ZoD č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
122211336 Zmluva o pripojení odb. elektr. zariadenia Odb.: ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
1 365.12 €
Dod.č.1 k Zm.o dielo č. 01.05.2021 akumulačný zásobník Odb.: Číčov
Dod.: FERRMONT, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk