Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM Číčov

Odkaz: www.zscicov.edupage.org

Trocha z histórie školstva

Pri rímskokatolíckom kostole sa nachádzajú budovy postavené r. k. farnosťou. Tunajšia rímskokatolícka škola bola založená pred rokom 1750 z prepletaného prútia a nabíjanej hliny, v roku 1844 gróf István Zichy dal budovu postaviť z pálených tehál a bola krytá trstinovou strechou. 

Bola v nej jedna učebňa a byt učiteľa kantora. Neskôr viackrát upravená stavba sa stala v roku 1899 chlapčenskou školu, po roku 1970 bola zbúraná a na jej mieste bola postavená nová budova kultúrneho domu. Historizujúcu stavbu kláštornej školy a opatrovne sv. Jána Nepomuckého pre dievčatá dala v roku 1889 postaviť Adél Kálnoky. 

Dokonca kde vyučovali rádové sestry, učilo sa tu aj niekoľko dievčat kalvínskeho vyznania. Po roku 1948 bola tu umiestnená materská škola. Je to prízemná obdĺžniková budova s deväťosovým priečelím, ktorého trojosový stredný plytký rizalit so vstupom je zakončený lomeným štítom. 

Na štíte je pamätná tabuľa stavby a vysvätenia školy 17. augusta 1890 a v bývalej učebni je pamätná tabula stavby zasvätenej pamiatke grófkinho v roku 1885 predčasne zosnulého syna kniežaťa Elzeara Henrika Sabran - Pontevésa. Po úprave v 70. rokoch 20. storočia bola budova zbavená temer všetkých achitektonických detailov a rozšírená prístavbou. 

Kalvínska škola pri kalvínskom kostole bola založená už pred rokom 1650, ale v roku 1673 bola zrušená. Škola pri novom kostole bola založená v roku 1784, ktorá sa veľmi nelíšila od ľudových domov. Stavba neskôr ani po viacerých úpravách nevyhovovala, dokonca v roku 1923 učebňa bola zriadená v sýpke. Preto bola v roku 1929 postavená nová dvojtriedna budova školy pre 8 ročníkov s architektonickými znakmi doznievajúcej secesie. Je to prízemná obdĺžniková stavba s trojosovým priečelím a 6 osovou záhradnou fasádou. V budove sa vyučovalo do roku 1976, stavba je stále majetkom kalvínskej cirkvi. V súčasnosti sa rozširuje bočnou prístavbou.