Obecný úrad

Adresa úradu:

Obec Číčov
Dunajská 41
946 19 Číčov

Tel.: +421 35 779 51 03

E-mail: obecny.urad.cicov@gmail.com

Starosta obce: Ing. Csaba FÖLDES
Zástupca starostu: Ondrej MEZŐ

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Terézia BÖDŐKOVÁ
  • Judit EGRI
  • Mgr. Andrea GYŐRIOVÁ
  • Štefan KATONA
  • Dávid MEGÁLY
  • Ondrej MEZŐ
  • Aneta NÉMETH