Zmenšiť textZväčšiť text

Národná prírodná rezervácia

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja na hranici Číčova. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Priemerná hĺbka vody je 7,5 m.

Toto územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku 1964, ktorá dostala názov Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. svetovej vojny.

Z prírodovedného hľadiska je významná rastlinná a živočíšna ríša tohto územia, pretože tu žije viacero dnes už zriedkavých chránených druhov. Jazero obklopuje hustý inundačný les. Vzácny krajinársko - estetický úsek s výskytom glaciálneho reliktu hraboša severského (Microtus oeconomus), chráneného rastlinstva (lekno biele, leknica žltá), trstina na brehu jazera poskytuje ideálne životné prostredie pre vtáky. Žije tu 107 druhov sťahovavého vtáctva, prevažne vodné druhy: volavky, lysky, lúčne jastraby a iné. Z druhov rýb musíme spomenúť dunajského divého kapra, blatniaka tmavého, sumčeka.

Návšteva rezervácie je možná len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch. Na južnej strane rezervácie, pozdĺž Dunaja, vedie cyklistická dráha.

V období kladenia vajec vtákov (od l. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázaná.

Hamský luh predstavuje značne zazemnené pôvodné dunajské rameno, má močiarny charakter a jej stredom preteká kanál s dosť ustálenou hladinou vody. Charakteristický je hustý zárast tŕstia. Žijú tu niektoré ohrozené druhy obojživelníkov, plazov a vtákov s kriticky ohrozeným druhom trsteniarik. Je to najstarší zvyšok zazemňovania dunajských ramien v tunajšej oblasti so vzácnou močiarnou biocenózou. 

Alúvium Čiližského potoka od obce Kľúčovec po Číčovské mŕtve rameno na oboch brehoch potoka. Charakteristický je bohatý porast vŕb s hustým podrastom. V potoku žije vzácna ryba bahniak tmavý. V severnej časti potok vytvára rybník. 
Číčovský les bezprostredne súvisí s Hamským tŕstím s pestrým porastom listnatých drevín s hustým podrastom. Na južnom okraji lesa je plytké jazierko. 

Alúvium Dunaja je dokladom zvyškov posledných lužných lesov od Číčova takmer po Kravany nad Dunajom. Žije a rastie tu typická flóra a fauna, medzi ktorými je mnoho chránených.