Smútočný oznam

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Informácie pre pozostalých

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že občan našej obce, Norbert Beke, dňa 25. marca 2023, vo veku nedožitých 51 rokov nás opustil. Jeho posledná rozlúčka  sa uskutoční  4. apríla, v utorok, o 13.00 hodine na miestnom  cintoríne. Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúc mu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil ako milujúci manžel, otec, svokor, zať, brat,  príbuzný a  občan našej obce.