Zmenšiť textZväčšiť text

Smútočný oznam

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Informácie pre pozostalých

Vážení občania! 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že občan našej obce, Zoltán Ledeczky,  dňa  10. novembra 2023, vo veku nedožitých 51 rokov nás opustil. 

Jeho pohreb sa uskutoční 12-ého novembra 2023, v nedeľu, o 14.00 hod. na tôňskom cintoríne. 

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúc mu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil ako milujúci manžel, otec, brat, príbuzný a občan našej obce.