Smútočný oznam

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Informácie pre pozostalých

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že bývalý občan našej obce, Ladislav Vajda, dňa 02. decembra 2022, vo veku nedožitých 67 rokov nás opustil. Jeho posledná rozlúčka sa uskutoční 07. decembra 2022, v stredu o 11.00 hodine  na komárňanskom reformovanom cintoríne. 

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúc mu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil, ako milujúci otec, starý otec, brat, príbuzný a bývalý občan našej obce.