Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV1227 Čiližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA - 16.03.2023
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - 16.03.2023
Oznámenie - verejná vyhláška - 14.03.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEV1227 Ciližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu VEREJNA VYHLASKA - 08.03.2023
Meghívó - 2023/1 önkorm. ülés - 21.02.2023
Pozvánka na 1. zas. OZ - 2023 - 21.02.2023
Informácia - 16.02.2023
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - 13.02.2023
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - 03.02.2023
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“) - 24.01.2023
Generované portálom Uradne.sk