Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Cirkevné oznamy

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev Číčov

Neskororenesančný rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený rodinou Zichyovcov v roku 1673 na mieste zbúraného kalvínskeho kostola a po dostavbe kaštieľa. Pôvodne kostol nemal vežu, zrejme pri ňom stála zvonica. Budova bola koncom 18. storočia klasicisticky prestavaná, do priečelia bola vstavaná veža. Stavba neskôr bola iba opravovaná. 

Dnešný klasicistický rímskokatolícky kostol Nanebovzania Panny Márie bol postavený na konci 18. storočia na mieste staršieho ranobarokového kostola z 2. polovice 17. storočia. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s vežou vstavanou do priečelia, pristavanou sakristiou a bočnou kaplnkou, pôvodne tvoriace transept a oratóriom pre panstvo. 

Kostol bol priamo spojený s bývalým kláštorom, bývalé oratórium s vyššou úrovňou podlahy je dnes núdzovo využívané. V bývalom oratóriu je nástropná maľba sv. Jána Bosca z roku 1928 od J. Datelinku. Hlavný oltár z obdobia okolo roku 1800 má drevené klasicistické tabernákulum a oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie z 1. polovice 19. storočia. Po bokoch sú zlátené plastiky cherubínov. 

V bočnej kaplnke je oltár s dreveným krížom s polychrómovaným korpusom. Drevená kazateľnica s rezonančnou strieškou a zlátením, krstiteľnica z červeného mramoru na okrúhlej nohe a sväteničky z červeného mramoru sú zo začiatku 19. storočia. Na chóri je novší organ sem dovezený v roku 1995. V kostole je pamätná tabuľa svadby grófa Johanna Waldsteina - Wartenberga s grófkou Theresiou Zichy 17. februára 1844 a s grófkou Adél Kálnoky 18. novembra 1871. 

Epitaf synov a sestry grófa Istvána Zichyho. Kovová pamätná tabuľa na pamiatku grófa Sándora Kálnokyho, patróna farnosti a jeho manželky. Veľký zvon zasvätený Panne Márii Patrónke Uhorska dali číčovskí rímskokatolícky veriaci v roku 1922 vyliať u Richarda Herolda v Komotau (Chomutov), malý zvon v roku 1802 vylial Gaspar Mendel v Györi.