Pozvánka na 3. zas. OZ -2022

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Názov Popis Dátum
Návrh k Prílohe č. 12 k VZN č. 4/2013 - 16.05.2023
Návrh na Dodatok č. 4 k VZN Obce Číčov č. 1/2011 - 16.05.2023
Návrh - Záverečný účet obce Číčov za rok 2022 - 15.05.2023
Zámer na predaj nehnuteľnosti - 15.05.2023
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) - 09.05.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV1227 Čiližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA - 16.03.2023
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - 16.03.2023
Oznámenie - verejná vyhláška - 14.03.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEV1227 Ciližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu VEREJNA VYHLASKA - 08.03.2023
Meghívó - 2023/1 önkorm. ülés - 21.02.2023
Generované portálom Uradne.sk