•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Fotogaléria

Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva

Csicsó Község Képviselő Testülete a 2020/66-os számú határozatával díszpolgári címet adományozott gróf Kálnoky Alajos Úrnak, a falu hírnevének öregbítéséért és példamutató tevékenységéért. A járványügyi helyzet miatt a zártkörű ünnepélyes átadóra a községi hivatal eskető termében került sor, 2021.június 4-én. A Kálnoky család méltatása után, falunk polgármestere, Földes Csaba mérnök úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd diszpolgárrá avatta gróf Kálnoky Alajost. Az Önkormányzat nevében szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk gróf Kálnoky Alajos Úrnak és családjának. - Na základe schváleného uznesenia OZ v Číčove č. 66/2020, dňa 04.06.2021 sa uskutočnilo slávnostné udelenie čestného občianstva Ing. Aloisovi Kálnokymu, kto významným spôsobom čestné občianstvo zaslúžil o rozvoj a zveľadenie obce. V mene OZ gratulujeme a prajeme pevné zdravie!

Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
Díszpolgári cím átadása - Udelenie čestného občianstva
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria


3D virtuálna prehliadka

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.