•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fotogaléria

Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása

ÚJ ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK CSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÓVOLTÁBÓL AZ ISKOLA BELSŐ UDVARÁN VALAMINT AZ INTÉZMÉNY ELŐTTI KÜLTÉREN. 2020.09.02-án a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda tanévnyitójával egybekötve ünnepélyesen át lett adva az új térkövezésü iskolaudvar bejáróval, vízelvezetéssel valamint parkolók kialakításával a pedagógusok részére és szeptember végén tervezett kiszállítással új fedett kerékpártárolókkal. Úgyszintén a kültéri részen biztonsági kitérő sáv lett kialakítva ki és beszállásra gyerekeink és szüleik biztonságáért. Az egész beruházás községi forrásból valósult meg. UŽITOČNÉ OBECNÉ INVESTÍCIE V AREÁLI ŠKOLY AKO AJ PRED OPLOTENÍM BUDOVY INŠTITÚCIE. V priebehu otvorenia školského roka slávnostne bolo odovzdané do užívania takmer 1300 m² plochou rekonštrukcia spevnenej plochy pred ZŠ s MŠ. Revitalizovaná plocha zo zámkovej dlažby bola rozšírená s parkovacími miestami pre pedagógov s odvodnením, ktorá sa dopĺňa typizovanými prístreškami pre bicykle vrátane stojanov. Tak isto sa vybudovalo pred oplotením v záujme bezpečností detí a ich rodičov „Plocha na vystupovanie detí“. Všetky akcie boli realizované z vlastných obecných zdrojov vďaka úsporného hospodárenia.

Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
Ünnepélyes tanévnyitó - Iskolaudvar és kitérősáv átadása
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria


3D virtuálna prehliadka

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.