•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úmrtie

www.virtualnycitorin.sk

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Informácie pre pozostalých

Pavol Szűcs

Dátum úmrtia: 13.05.2022

Vek zosnulého: 55 rokov

Jeho  posledná rozlúčka sa uskutoční 18. mája 2022,  v stredu, o 15.00 hod. na novom cintoríne v Zemianskej Olči.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúc mu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil ako milujúci  partner, otec, starý otec, sokor, syn, brat,  príbuzný a  občan našej obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria


3D virtuálna prehliadka

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.