Obec Číčov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Úprava verejných priestranstiev centra obce - 2011

 21.02.2011

Úprava verejných priestranstiev centra obce Číčov

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu obce Číčov.

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk


Základné údaje projektu:

· Názov projektu: Úprav verejných priestranstiev centra obce Číčov

· Celkové oprávnené výdavky: 334.865,02 €

· Výška poskytnutého príspevku: 318.121,77 €

· Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

· Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

· Kód výzvy: ROP-4.1a-2010/01

· Vyhotoviteľ stavby: ELLIO, s.r.o.

Cieľ projektu:

Revitalizáciou centra obce vytvorenie podmienok na skvalitnenie života v osídleniach vidieckeho typu, využitie vidieka v prospech rozvoja SR

Špecifické ciele projektu:

· špecifický cieľ 1 – Rekonštrukcia centra obce s cieľom spojiť funkčný, estetický a bezpečnostný faktor lokálnej infraštruktúry

· špecifický cieľ 2 – Propagácia výstupov projektu s cieľom zvýšenia návštevnosti a udržania ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Priebeh projektu:

Realizácia verejných priestranstiev sídla

· Začiatok realizácie projektu: 03/2011

· Ukončenie realizácie projektu: 09/2011

Externý manažment projektu

· Začiatok realizácie projektu: 06/2010

· Ukončenie realizácie projektu: 12/2011

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.