Virtuális túra

A falu

Obecný úrad

Kultúrny dom

Kostol

Kostol 2

Workout

Futbalové ihrisko

Iskola

Vstup

Jedáleň

Zborovňa

Zborovňa 2

Pamätná trieda

Historická miestnosť

Óvoda

Interiér - trieda s chodbou

Spálňa

Herňa

Jedáleň