Anyakönyvi hivatal

Anyakönyvi hivatal Csicsó, Duna utca 41/10, 946 19  Csicsó, telefon: 035/779 51 03

A halálesetet be kell jelentei az anyakönyvi hivatalban.

anyaköyvvezető: Mgr. Németh Andrea

az anyakönyvvezető helyettese: Mgr. Szabó Renáta

nyomtatványok elérhetők a hivatalban vagy elektronikusan: https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=11&p=fyzicke_tlaciva&kat=6
Születési anyakönyv

Születési anyakönyvi kivonat kiadása

A születési anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges a személyes jelenlét, mert ezt az okmányt csak saját kézbe vagy egyenes ági rokonnak lehet kiadni.(testvér, anya, apa).Az okmány kiadása írásbeli kérvény alapján igényelhető.  Az okmány átvételekor szükséges felmutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet. Amennyiben semmiképpen sem tud az anyakönyvi hivatalban megjelenni, akkor meghatalmazás ellenében is kérheti anyakönyvi kivonatát, ahol szükséges a kérvényező aláírásának hitelesítése.


Házassági anyakönyv

Házassági anyakönyvi kivonat kiadása

A házassági anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges a személyes jelenlét, mert ezt az okmányt csak saját kézbe kaphatja meg  a kérvényező. Az okmány kiadása írásbeli kérvény alapján igényelhető. Az írásbeli kérvénynél szükséges a kérvényező aláírásának hitelesítése. Az okmány átvételekor szükséges felmutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet.

Válás után már nem kérhető a megszüntetett házasságról házassági anyakönyvi kivonat.  

Utónév és vezetéknév megváltoztatása-tájékoztatás

Ezt a műveletet csak a komáromi Járási Hivatalban tudják intézni, és bővebb tájékoztatást is ott nyújtanak. Az utónév és vezetéknév megváltoztatásához szükséges írásbeli kérvény, melyben a kérvényező megindokolja, hogy miért kéri nevének megváltoztatását. A név és utónév megváltoztatására senkinek sem keletkezik alanyi joga, ezt a járási hivatal bírálja el. Az írásbeli kérvényhez szükséges a kérvényező születési anyakönyvi kivonata, igazolás az állandó lakhelyről, érvényes személyi igazolvány valamint azok az okmányok, melyeket a körzeti hivatal kér. Az utó- és vezetéknév megváltoztatása szintén illeték alá esik a 145/1995 sz. az adminisztrációs illetékekkel foglalkozó törvény alapján.

Az előző vezetéknév visszavétele (válás után)

A jogerős válás után annak a személynek, aki felvette a másik fél nevét, jogában áll visszavenni a házasság előtt használt vezetéknevét. Ezt illetékmentesen megteheti a jogerős válástól számított 3 hónapig. Ezt követően már csak a vezetéknév megváltoztatásával tudja visszavenni az előző vezetéknevét, melyet a járási hivatalban kérvényezhet a fent említett módon. Ez már illeték alá esik.

Szükséges okmányok:

- kérvény az előző vezetéknév vissavételéről

- jogerős válási ítélet

- személyi igazolvány

Kérvény házasságkötéshez

Ha egy pár házasságot szeretne kötni, ezt az állandó lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kell jelezniük. A kérvény kitöltése után a következő okmányokat kell felmutatni. Ugyanígy kell eljárni, ha egyházi esküvőt szeretnének, a különbség csak annyi, hogy abban az anyakönyvi hivatalban kell jelentkezniük, amelyik község vagy város templomában szeretnék a házasságukat megkötni.

Mind a civil, mind az egyházi esküvőhöz a következő okmányok szükségesek, melyeket az anyakönyvi hivatalban kell leadni:

 • nőtlen, hajadon
  •  a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
  •  érvényes személyi igazolvány
 •  özvegy
  • a házasulandó anyakönyvi kivonata
  •  érvényes személyi igazolvány
  •  a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • kiskorúak
  • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
  •  érvényes személyi igazolvány
  •  jogerős bírósági határozat, mely engedélyezi a kiskorú házasságát
 • elvált
  • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
  •  a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
  •  jogerős határozat a válásról
 • Külföldi állampolgárok
  •  a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
  •  érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
  •  az elváltaknál jogerős határozat a válásról
  •  az özvegyeknél az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • tanusítvány, hogy a házasulandó házasságot köthet külföldön, melynek tartalmaznia kell az állandó lakhelyet is. Ha ezt nem tartalmazza a tanusítvány, akkor igazolás is kell az állandó lakhelyről. Ha az adott ország nem ad ki tanusítványt, akkor igazolás kell arról, hogy nem ad ki ilyen okiratot.

Az idegen nyelvű okiratokat Szlovákiában hivatalosan is bejegyzett fordítóval kell lefordíttatni. A lefordított okmányokat a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 14 nappal az illetékes anyakönyvi hivatalban le kell adni további elbírálás  céljából. Bizonyos országok állampolgárainak iratait ún. APOSTILLE-val illetve SUPERLEGALIZÁCIÓ-val is el kell látni. Erről az anyakönyvi hivatalban tájékoztatást kérhetnek.


Tanusítvány

 • Annak  a szlovák állampolgárnak, aki külföldön szeretne házasságot kötni be kell szereznie  az illetékes anyakönyvi hivatalból igazolást, hogy Szlovákia 2006.02.01-től nem ad ki tanusítványt házasságkötéshez., hanem ezt egy igazolás helyettesíti.  A tanusítványt helyettesíti egy közjegyző által hitelesített becsületbeli nyilatkozat a családi állapotról. Az iratok nem lehetnek 6 hónapnál öregebbek.
 • Igazolás állandó lakhelyről

Ez az igazolás is szükséges a külföldön történő házasságkötéshez, melyet a lakossági nyilvántartó ad ki.


Meghatalmazás házasságkötésre

-Pl. ha a házasulandók nem az állandó lakhelyükön, hanem egy harmadik helyen szeretnének házasságot kötni, akkor kérnük kell egy meghatalmazást vagy az egyikük vagy a másikuk lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban, hogy egy harmadik helyen köthessenek házasságot.

- ez a művelet is illeték alá esik

Különleges anyakönyvi hivatal

A szlovák állampolgárok azon anyakönyvi eseteivel foglalkozik, melyek külföldön történtek. Olyan anyakönyvi kivonatokat honosít, melyeket a szlovák állampolgárok kölföldön kaptak. Székhelye Pozsonyban van. A külföldön történt anyakönyvi események honosítására a kérvényt az állandó lakhely szerinti anyakönyvi hivatalban kell beadni. A különleges anyakönyvi hivatal nem fogad ügyfeleket.

A kérvények mellé a következő okmányokat kell csatolni:

 • Kérvény a születés, házasságkötés vagy haláleset bejegyzésére
 • a külföldön kiadott születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítása
 • érvényes személyi igazolvány
 • további okmányok, melyeket az anyakönyvi hivatalban pontosítanak


Halotti anyakönyv

Halotti anyakönyvi kivonat kiadása

A halotti anyakönyvi kivonatot a legközelebbi hozzátartozó kaphatja meg.  

Az első halotti anyakönyvi kivonat kiadása:

Szükséges dokumentumok haláleset esetén:

 • A halotti szemléről készült feljegyzés, melyet az orvos állít ki
 • Az elhunyt személyazonossági igazolványa

·     az elhunyt hozzátartozójának adatai

A fent említett okmányok leadása után megvárásra ki lesz állítva a halotti anyakönyvi kivonat és a kérvény a temetkezési támogatáshoz. Ez a művelet illetékmentes.


Apasági nyilatkozat

Az apasági nyilatkozat feltételeit a 35/2005 családjogi törvény szabályozza.

- a szülők az egybehangzó apasági nyilatkozatot megtehetik a gyermek megszületése előtt (ajánlott) illetve a gyermek megszületése után is.

- kiskorú szülő esetében az apasági nyilatkozat csak kizárólag a bíróság előtt tehető meg.

- annál a leendő anyukánál, akinek a  jogerős válásától még nem telt el 300 nap, a törvény szerint a gyermek a volt férj nevét fogja viselni. Ezt a volt férj csak bírósági úton, az apaság megtagadásával tudja megváltoztatni.

- az apasági nyilatkozattételnél mindkét fél jelenléte szükséges.

Szükséges iratok:

-érvényes személyi igazolvány

-ha az anya elvált, a jogerős bírósági határozat a válásról