dodávateľské (aktualizované 28.03.2011 14:54:40)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Publikovaná Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok
TAS_005/2011 2011-03-18 2015-12-31 2011-03-14 2011-03-28 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností dodávateľské 5