•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úmrtie

www.virtualnycitorin.sk

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Odpočívaj v pokoji

Irena Vörösová

Irena Vörösová, rodená Némethová
Dátum úmrtia: 07.07.2018
Vek zosnulej: 81 rokov
Jej pohreb bude 10. Júla 2018, v utorok, poobede o 16.00 hodine na miestnom cintoríne.
Skľáňame sa pred pamiatkou zosnulej, dávajúcej poslednú úctu, ktorú si zaslúžila ako milujúca matka, stará mama, prastará mama, krstná mama, sestra, príbuzná a občianka našej obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.