•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úmrtie

www.virtualnycitorin.sk

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Odpočívaj v pokoji

Magdaléna (Lenke) Seinerová, rodená Bajzová

Dátum úmrtia: 30. 04. 2017
Vek zosnulého: 67

Jej pohreb bude 4. mája 2017, štvrtok, poobede o 15:00 hodine v miestnom cintoríne.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulej, dávajúcej poslednú úctu, ktorú si zaslúžila, ako milujúca matka, stará mama, sestra, príbuzná,  a občianka našej obce.

Terézia Nagyová, rodená Kálmánová

Dátum úmrtia: 30. 04. 2017

Vek zosnulého: 80

Jej pohreb bude 5. mája 2017, piatok, poobede o 16:00 hodine v miestnom cintoríne.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulej, dávajúcej poslednú úctu, ktorú si zaslúžila, ako milujúca matka, manželka, stará mama, sestra, príbuzná,  a občianka našej obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.