•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úmrtie

www.virtualnycitorin.sk

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Odpočívaj v pokoji

Alžbeta Nagyová, rodená Petőczová

Dátum úmrtia: 04. 08. 2017
Vek zosnulého: 81

Jej pohreb bude 6. augusta 2017, v nedeľu, poobede o 17:00 hodine v miestnom cintoríne.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulej, dávajúcej poslednú úctu, ktorú si zaslúžila, ako milujúca matka, stará mama, príbuzná,  a občianka našej obce.

Ladislav Fábik

Dátum úmrtia: 02. 08. 2017

Vek zosnulého: 79

Jeho posledná rozlúčka pred kremáciou bude 04. augusta 2017, piatok, o 16.00 h. v miestnom cintoríne.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúcemu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil, ako milujúci otec, manžel, starý otec, brat, príbuzný a  občan našej obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.