•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Dotazník BROZ

 21.02.2016

RNDr. Martin Plešivčák, PhD.v mene Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského ako partnera projektu „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (LIFE BeeSandFish)“ realizovaného pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie (prostredníctvom programu LIFE orientovaného na ciele sústavy chránených území NATURA 2000) nás poprosili o spoluprácu pri realizácii dotazníkového prieskumu zacieleného na zistenie postoja zástupcov Vašej obce (zamestnancov obecného úradu, prípadne poslancov obecného zastupiteľstva) k realizovaným aktivitám projektu orientovaného na ochranu životného prostredia. Bližšie informácie o projekte sú uvedené na adrese: http://www.broz.sk/BeeSandFish Dotazníkový prieskum bude realizovaný v dňoch 2. a 3. júna 2016 (vo štvrtok 2.6. doručenie dotazníkov na obecný úrad v obci Číčov a v piatok 3.6. ich zber). Návrh dotazníka nájdete pod menu: tlačivá
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.