•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

 21.02.2015

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonv v časti našej webovej stránky VZN nájdete záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020”, ktorej obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Celý proces posudzovania strategického dokumentu môžete nájsť na web stránke ministerstva http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201 . V lehote do troch pracovných dní, teda do 08. 01. 2016 je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.