•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

POZVÁNKA - XIX. Obecné oslavy

 21.02.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Číčov
a starosta obce Vás srdečne pozývajú
na 19. obecné oslavy
(20. a 21. júna 2014)

20. júna 2014 (piatok)

16,45 hod. Slávnostná spomienka v miestnom cintoríne pri pomníku padlých hrdinov
prvej a druhej svetovej vojny – kladenie vencov pri pomníku

17,45 hod. Výstava z práce žiakov ZŠ a MŠ – Moja rodná dedina, Číčov
(miesto: kultúrny dom)

21. júna 2014 (sobota)
miesto: číčovské futbalové ihrisko

8,30 hod. Hudobný budíček
8,30 hod. Malofutbalový turnaj
10,00 hod. Beh pre zdravie!
11,00 hod. Nafukovacia kľzačka pre deti
14,00 hod. Súťaž kopaní jedenástok
15,00 hod. Otvorenie
15,00 hod. Kultúrny program – vystúpenie žiakov ZŠ, MŠ
16,00 hod. Vystúpenie divadelnej
skupiny VOX ART
17,00 hod. Hudobný program – vystúpenie skupiny OPERETT KVINTETT
18,00 hod. Vystúpenie tanečnej skupiny MINI TINI
19,00 hod. Vystúpenie mladých z TAT súťaže
20,00 hod. Vystúpenie maďarskej skupiny CAIRO
21,30 hod. Ľudová veselica

Každého srdečne očakávame!
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.