•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 21.02.2013

Informácia:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Číčov
IČO: 00306410
Dunajská 41, 946 19 Číčov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Číčov, Dunajská 41, 946 19 Číčov
Kontaktná osoba: Ing. Csaba FÖLDES
Telefón: +421 357795214
Fax: +421 357795156
Email: ocucicov@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.cicov.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia Základnej školy Číčov
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 9597-MSP, číslo VVO 119/2013 z 20.06.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 19.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 17.07.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.