•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Potravinová pomoc

 21.02.2011

Distribúcia potravinovej pomoci ( 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cetovín) pre nízkopríjmových občanov v okrese Komárno bude  prebiehať v mesiaci september. Poberatelia pomoci sú:
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnutié deti
- deti v náhradnej roinnej starostlivosti
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
- osoby na hranici životného minima / rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie/
- poberatelia dôchodku, ktrých výška dôchdoku nepresahuje 305,- Eur / nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku /.

Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platnýcm občianskym preukazom a potvrdením alebo rozhodnutím nasledovne:
- v prípade deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predlží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- osoby na hranici životného minima / rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie/ predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- poberatelia dôchodku, ktrých výška dôchdoku nepresahuje 305,- Eur / nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku / predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

Občania dotknuté potvrdenie majú obstarať do septembera 2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.