•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie

 09.02.2018

Oznámenie

Vážený vlastník náhradného pozemku,

ak máte aj naďalej záujem užívať Vami vymeraný náhradný pozemok, je potrebné v zmysle aktualizovaného zák. č. 504/2003 Z.z. urobiť nasledujúce úkony:

- pokiaľ ste vtedajším pôvodnym žiadateľom o vymeranie náhradného pozemku, prihláste sa na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu (Komárno, Dunajská Streda) do 28.02.2018.

- pokiaľ ste právnym následníkom (dedič, obdarovaný, kupujúci) vtedajšieho pôvodného žiadateľa o vymeranie náhradného pozemku, podajte žiadosť o uzavretie podnájomnej zmluvy do kancelárie družstva doporučeným listom do 31. mája 2018. Tlačivo žiadosti sa nachádza v časti "tlačivá" pod názvom "Žiadosť - náhradné pozemky". Podnájomnú zmluvu Vám zašle družstvo poštou.

Ak nemáte záujem o ďalšie užívanie Vášho náhradného pozemku, netreba robiť žiadne kroky, družstvo s Vami uzatvorí nájomnú zmluvu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.