•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie

 30.11.2018

Informácie pre obyvateľov obce v súvislosti so zákazom používania vody ako pitnej:

Obecný úrad v Číčove oznamuje obyvateľom obce, že Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bola zistená nevyhovujúca kvalita vody v obci Číčov. Obyvatelia obce sa upozorňujú, že voda tečúca z verejného vodovodu toho času nie je vhodná na pitie a prípravu pokrmov. Pre obyvateľov bude zabezpečený náhradný zdroj pitnej vody (cisterna) od 10:00 hod. do 12:00 hod. pred obecným úradom až do odstránenia závadovosti vody vo vodovodnom potrubí.Prevádzkovateľom vodovou bude zabezpečená opatrenie na zlepšenie kvality vody. V tejto súvislosti sa odporúča následne vodu z verejného vodovodu dobre odpustiť.
O obnovení možnosti užívania vody ako pitnej budú obyvatelia obce informovaní.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.